GEMOFILIYA JAMIYATI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA
GEMOFILIYA JAMIYATI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA

Artrit eng keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri hisoblanadi. Ob-havoning o'zgarishi, haroratning o'zgarishi yoki stress paytidagi og'riq - bu muammolarning qisqa ro'yxati. To'g'ri ovqatlanish artrit simptomlarini yengishga yordam beradi. Qanday qilib? Unda bizning maqolamizni o'qing. "Artrit" so'zi yunonchadan kelib chiqqan bo`lib, “arthro”- "bo`g`im" va itis - "yallig'lanish" ma`nolarini bildiradi.

Profilaktik davolash - qon ketishini oldini olish uchun qon ivish omilining (faktorining) kontsentratlarini muntazam ravishda bemorga quyish. Profilaktik davolanish g'oyasi gemofiliyaning o'rta va yengil shakli bo'lgan bemorlarda (qondagi koagulyatsion omil darajasi 1% va undan yuqori bo`lgan) kamdan-kam hollarda o'zidan-o'zi qon ketishi kuzatilgandan keyin paydo bo`ldi.

Infeksion agent – virus, bakteriya yoki gribok odamning qoniga tushganida, qonning maxsus hujayralari antitelalarni (moddalarni) ishlab chiqaradi va ular “chaqirilmagan mehmonni” ushlaydi va zararsizlantiradi. Ba'zida inson immuniteti tarkibida qon ivish omillari (faktorlari) mavjud oqsillarni infeksion agent sifatida tan olib, ularga antitelalar ishlab chiqaradi, ushbu antitelalar tibbiyot adabiyotlarida ingibitorlar deb atashadi.

Артрит - одно из самых распространенных хронических заболеваний. Боли перед переменой погоды, при смене температур, от стресса - всего лишь краткий список неприятностей. Правильная диета помогает побороть симптомы артрита. Как? Читайте в нашей статье. Слово "артрит" происходит от греческих arthro - "сустав" и itis - "воспаление". В настоящее время артрит объединяет целую группу ...

Гемофилия - это тяжелое врожденное заболевание. Носителем гена гемофилии являются женщины, как правило, дочери больных гемофилией мужчин. Проявляется это заболевание у мальчиков. Вследствие наличия гена гемофилии у больных значительно снижено количество одного из факторов, участвующих в свертывании крови (фактора VIII при гемофилии А и фактора IX при гемофилии В). Заболевание ...

Гемофилия представляет собой тяжелое врожденное заболевание, которое характеризуется возникновением кровотечений различной локализации как спонтанных, так и после травм вследствие отсутствия одного из факторов свертывания крови. Различают два типа гемофилии — гемофилия А (дефицит фактора VIII) и гемофилия В (дефицит фактора IX). Две эти формы клинически идентичны и могут быть ...